Barion Pixel

 

 

 

Általános szerződési feltételek

Cégnév: Kovács Regina egyéni vállalkozó továbbiakban Kovács Regina ev.
Székhely: 8416 Dudar, Ady Endre utca 4.
Postázási cím: 8416 Dudar, Ady Endre utca 4.
Adószám: 60753182-1-39 (kisadózó)
Nyilvántartási száma: 22415157       
Tevékenységét engedélyező hatóság neve és az engedély száma: Dudari Közös Önkormányzati Hivatal, Jegyzői igazolás száma: D/707-2/2019., D/285-3/2020.

ÁSZF célja
1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák a www.mikellabornek.hu weboldalon üzemeltetett ’Mi kell a bőrnek’ webáruház (a továbbiakban: „Webáruház”) használatára, valamint az azon keresztül történő vásárlói (fogyasztói) megrendelésre, vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételeket.

2. Amennyiben a Webáruházunkat igénybe veszi, úgy kérjük, hogy részletesen olvassa át az ÁSZF-et.

Hatálybalépés, Elfogadás és Módosítás

 1. Jelen ÁSZF a weboldalon való közzététel napján lép hatályba és a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek a weboldalon érhetők el. Jelen ÁSZF-et Kovács Regina ev. jogosult a szerződéskötő fél hozzájárulása nélkül a jövőre vonatkozóan, egyoldalúan módosítani.
 2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Kovács Regina ev. kialakult kereskedelmi gyakorlata, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) mindenkori rendelkezései, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
 3. A Vásárló a weboldalon leadott jelentkezés megerősítésekor, a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek elfogadását is megerősíti. A felek között az Általános Szerződési Feltételek a megrendelés visszaigazolásával jönnek létre. A visszaigazolás módja: az időpontegyeztetést követően a Google Naptár-on keresztül elküldött időpont, és a számlázz.hu felületen kiállított Díjbekérő elküldése.

Megrendelés szabályai

 1. A megrendelés kizárólag a weboldalon leadott jelentkezés útján jöhet létre. Egyéb módon leadott jelentkezést (telefon, fax, email, Facebook, Instagram, Messenger) nem áll módunkban elfogadni és teljesíteni.
 2. A weboldal által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat Kovács Regina ev. csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben használja fel az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint.
 3. A megrendelésről minden vásárló telefonos visszaigazolást kap. A visszaigazolás jelzi, hogy a vállalkozás a megrendelést megkapta, és ezen telefonhívás alkalmával történik meg a konkrét időpontegyeztetés a tanácsadás igénybevételére vonatkozóan.
 4. Az oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a weboldalon történő vásárlás esetén a 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet szerinti „távollévők közötti adásvételi szerződés” jön létre a Megrendelő és a Szolgáltató között.
 5. Megrendelő a rendelési folyamat végén a jelen ÁSZF elfogadásával és a Jelentkezés elküldésével kötelező érvényű ajánlatot tesz és tudomásul veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után.
 6. A Weboldalon történő megrendelés/jelentkezés NEM kötött regisztrációhoz, de köteles a Vállalkozás elkérni az adó- és számviteli jogszabályok szerinti személyi azonosító adatokat, megrendelő pedig köteles ezeket az adatokat megadni.
 7. Megrendelő a Weboldalon történő regisztrációjával, adatai önkéntes megadásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez hozzájárul, valamint, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés, fizetés, teljesítés menetével tisztában van.

Megrendelés visszaigazolása

 1. Kovács Regina ev. a Megrendelő részére a megrendelést telefonos úton, a Megrendelő által megadott telefonszámon visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás a Megrendelő megrendelésétől számított 3 (három) munkanapon belül a Megrendelő részére nem érkezik meg, úgy a Megrendelő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik.
 2. Kovács Regina ev. a megrendelés teljesítésére csak abban az esetben köteles, ha a megrendelést visszaigazolta, a Megrendelővel időpontot egyeztetett a szolgáltatás teljesítésére vonatkozóan, és a szolgáltatás díjára vonatkozó Díjbekérőt a Megrendelőnek elküldte, aki azt a megjelölt határidőre kiegyenlítette. A szerződés a megrendelés Megrendelő részére történő visszaigazolással és a Díjbekérő kiküldésével jön létre, és a Megrendelő részére fizetési kötelezettséget von maga után. A Megrendelő részére a visszaigazolás akkor tekintendő megérkezettnek, amikor a Díjbekérőt tartalmazó e-mail a Megrendelő számára hozzáférhetővé válik. A szerződés létrejöttével Kovács Regina ev. köteles a szolgáltatás teljesítésére, és a Megrendelő köteles a szolgáltatás vételárának a megfizetésére.
 3. Az online bőrápolási tanácsadás esetében a megrendelés visszaigazolása a Díjbekérő elküldésével történik meg, a számlázz.hu rendszerén keresztül.

A szolgáltatás ára

 1. A szolgáltatás aktuális árát a weboldalon található ismertető tartalmazza. Az ár forintban értendő, a feltüntetett összeg a fizetendő ár. Kovács Regina ev. alanyi adómentes ÁFA szempontjából, így az árnak ÁFA tartalma nincsen. A változtatás jogát fenntartjuk.
 2. A szolgáltatásnál feltüntetett ár nem tartalmaz egyéb járulékos költséget.
 3. Amennyiben Kovács Regina ev. a tőle elvárható gondos eljárás ellenére is hibás vételárat tüntet fel, különösen, ha az nyilvánvalóan téves (pl.: a szolgáltatás általánosan elfogadott piaci árától nagymértékben eltérő ár, vagy egy esetleges rendszerhiba, pl. 0 Ft vagy 1 Ft kerül feltüntetésre), Kovács Regina ev. nem köteles a szolgáltatást a hibásan megjelölt áron értékesíteni. Ebben az esetben Kovács Regina ev. felajánlja a tényleges áron történő értékesítést, és amennyiben Megrendelő azt nem fogadja el, a megrendelés törlésével elállhat a vásárlástól.

Fizetés módja

 1. Az online bőrápolási tanácsadás esetében a szolgáltatás díjának kiegyenlítésére banki átutalás formájában van lehetőség, az előzetesen elektronikusan kiküldött Díjbekérő szerint.
 2. A szolgáltatás teljes díjának kifizetéséig Kovács Regina ev. nem köteles a szolgáltatás teljesítésére.
 3. A weboldalon érvényes fizetési módokról Eladó a Honlap (mikellabornek.hu) Bőrápolási tanácsadás névre hallgató menüpont alatt tájékoztatja a Megrendelőt. 

Szolgáltatás teljesítése

 1. A szolgáltatás teljesítésének részletei a weboldal Bőrápolási tanácsadás névre hallgató menüpontban olvasható.
 2. Egyedi akció keretében Kovács Regina ev. a szolgáltatásnak eltérő díjat és platformot is biztosíthat.
 3. A szolgáltatás teljesítését követően 48 órán belül Kovács Regina ev. elektronikus úton (emailben) összefoglalót küld. Reklamációt az összefoglaló megérkezését követő 48 órán belül

fogad el.

Elállás

 Az elállási jog a fogyasztókra vonatkozik.   

 1. A szolgáltatás esetén elállásra annak megvalósulása előtt van lehetőség. A Megrendelő jogosult a megrendelést követően, de még a megrendelt szolgáltatás igénybevételét megelőzően a megrendeléstől elállni, legkésőbb a szolgáltatás megvalósulása előtti naptári napon. Ezt az igényét elektronikus úton, írásban jogosult jelezni az info@mikellabornek.hu email címre. Ez esetben a Megrendelőt semmilyen költség nem terheli, és nem köteles a megrendelt szolgáltatás vételárának a fizetésére. Amennyiben a szolgáltatás díjának fizetése már megtörtént, az Eladó köteles visszautalni a szolgáltatás teljes díját 14 munkanapon belül, arra a bankszámlára, ahonnan az utalás érkezett.
 2. A szolgáltatás megvalósulását követően történő elállásra a Megrendelőnek nincs lehetősége.
 3. A Fogyasztó az elállás jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) 2. számú mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A Kormányrendelet 2. számú mellékeltében található nyilatkozat-minta az ÁSZF 1. mellékletében található.

Weboldal használatáért való felelősség kizárás

 1. Kovács Regina ev. nem felelős semmilyen kárért vagy költségért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A Megrendelő felelőssége felmérni, hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
 2. A Megrendelő tudomással bír arról, hogy a weboldalon és a szolgáltatás során kozmetikai termékek és kiegészítők ajánlására is sor kerül, amik használatuk során bőrrel érintkeznek. Kovács Regina ev. nem felelős semmilyen kárért, amelyet a Megrendelő egyéni érzékenysége vagy allergiája okozott a figyelmébe ajánlott termék(ek) használatakor, vagy azt követően. A termékek a használati útmutatóban foglaltak betartásával, a szavatossági idő lejártáig használhatóak.
 3. A Megrendelő tudomással bír arról, hogy a weboldalon és a szolgáltatás során ajánlott bőrápolási lépések nem megfelelő alkalmazása miatt fellépő bőrproblémák, irritációk, vagy a hatás elmaradása miatt Kovács Regina ev. nem vonható felelősségre.
 4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Megrendelő egyéni reakciói változhatnak, ezért az ajánlott kozmetikumok használata során elmaradó hatás nem róható fel Kovács Regina ev. -nak.

Panaszkezelés módja, fogyasztóvédelem

Kovács Regina ev. betartja a mindenkor irányadó és hatályos fogyasztóvédelmi rendelkezéseket.
Fogyasztóvédelmi panaszokat vagy kifogásokat Kovács Regina ev. vevőszolgálatának alábbi elérhetőségein lehet jelezni írásban:
Postacím: 8416 Dudar, Ady Endre utca 4.
E-mail: info@mikellabornek.hu

 1. A jogszabályi előírásoknak megfelelően Kovács Regina ev. az írásbeli panaszokra 30 (harminc) napon belül válaszol; elutasító válasz esetén válaszát indokolja, és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig megőrzi.
 2. A panasz elutasítása esetén Kovács Regina ev. írásban tájékoztatja a Fogyasztót arról is, hogy panaszával melyik hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás kiterjed továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyére, telefonos és internetes elérhetőségére, valamint levelezési címére.

A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy Kovács Regina ev. fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Elérhetőségek:

Területileg illetékes békéltető testület:
Veszprém Megyei Békéltető Testület
8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
info@bekeltetesveszprem.hu
(88) 814-111

Magyarország területileg illetékes békéltető testületei:
https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség:
Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály, Veszprém.
8200 Veszprém, Mindszenty József utca 3-5.
veszprem.fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu
(88) 550-510


Adatvédelem

Kovács Regina ev. számára fontos a személyes adatok védelme, ezért a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat. Bővebb információ: https://mikellabornek.hu/adatvedelmi-iranyelvek/

 
Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy Kovács Regina ev. (8416 Dudar, Ady Endre utca 4.) adatkezelő által a https://www.mikellabornek.hu adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a KBOSS.hu Kft. által üzemeltetett (1031 Budapest, Záhony utca 7.) Számlázz.hu, mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, email cím, vásárláshoz kapcsolódó pénzügyi adatok, számlázási név és cím.

Szerzői jogi nyilatkozat

A weboldal üzemeltetője és az oldal tartalmának létrehozásában közreműködők a szerzői jogukat fenntartják a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján. A www.mikellabornek.hu honlapon és a www.ezustkorte.hu honlapon megjelenő minden tartalom, így a tájékoztatók, leírások, cikkek, képek, szabályok, videók, a honlap grafikája vagy bármely más egyéni, eredeti megoldás szerzői mű és a fenti törvényben megfogalmazott szerzői jogi oltalom alatt állnak.

Az oldalon fellelhető művek szerzői eltérő rendelkezések hiányában műveik többszörözését az alábbiak szerint engedélyezik:

Tilos a fenti művekről bármely technikai módszerrel bármely típusú adathordozóra történő többszörözése, átdolgozása, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése vagy más módon történő felhasználása az írásbeli előzetes hozzájárulásunk nélkül.

Ez a tilalom nem érinti a szabad felhasználási eseteket, amelyekre azonban kizárólag a törvényben meghatározott felhasználói kör részére, illetve a törvényben meghatározott célból és mértékben van lehetőség.

Záró és egyéb rendelkezések

Jelen ÁSZF egyes pontjainak érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

A weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Kelt.: Dudar, 2022. május 12.

PDF-ben letölthető formátum: Általános szerződési feltételek

 1. számú melléklet

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

2. melléklet a 45/2014. (II.26.) Korm.rendelethez
Elállási/Felmondási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:1
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:2
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

3 A megfelelő jelölendő”

Forrás: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)